Laga trä…

När man inte underhåller sitt hus är risken stor att problem och skador blir större än nödvändigt och tyvärr visade det sig att entrén till flygeln hade haft en läcka i taket över farstukvisten som hade fortplantat sig ner i en av de vackra pelarna, ritade av Brunskog för snart ett hundra år sen. Tyvärr hade denna läcka orsakat en mindre rötskada i den övre delen av en av pelarna. Ingen funktionell katastrof men det var inte vackert och måste därmed åtgärdas.

Fortsätt läsa

Färg- och rostborttagning med elektrolys

I samband med att porten ner till jordkällaren skulle målas om blev det uppenbart att beslagen var för stora och många för att ta bort färgen med llinoljesåpa. De var dessutom rätt rostanlupna så det var läge att testa metoden med elektrolys.

Gångjärnen före och efter några timmar i elektrolysbadet – resultatet helt klart över förväntan!
Fortsätt läsa

Fönster 6 – Glasning och Kittning

Munblåst – det enda rätta på ett hus från 1832!

Så var det dags att sätta tillbaka glasen i bågarna. Tanken var egentligen att bjuda på en liten glasskola eftersom vi tycker att det är viktigt med rätt glas så att det matchar fönstrens och husets ålder, men det får räcka med en bild som visar de munblåsta glasens underbara skimmer. I jämförelse ser valsade glas randiga ut och planglas är helt förödande döda.

Ett ännu ej renoverat fönster på den norra sidan av Ingemarstorp. ”Livet” i de munblåsta glasen syns tydligt i reflektionen från parken,
Fortsätt läsa

Fönster 5 – Se över bågarna

Reparera och förbered bågarna för glasning

I detta steg gäller det att reparera eventuella skador på träet och förbereda bågarna för glasning. Träet i våra bågar som i de flesta fall är från byggåret 1832 har generellt varit väldigt friskt trots att vissa områden har stått utan kitt och/eller färg under lång tid. De reparationer som trots allt behövs brukar inskränka sig till att limma eventuella lösa bitar som lossnat vid oförsiktig borttagning av gångjärnen.

Jag använder inte PU-lim som kanske är det bästa ur ett hållfasthetsperspektiv, men vi tycker inte riktigt att det passar in i det sätt vi renoverar våra fönster utan använder vanligt vitt utelim istället.

Fortsätt läsa

Fönster 4 – Renskrapning av bågar

En del väljer att låta fast sittande färg vara kvar och skrapar bara bort lös, krakelerad eller dålig färg, men eftersom vi vill återgå till linoljefärg och få farm alla fönsterbågens frästa profiler väljer vi att ta bort allt så att vi även kan inspektera träets kvalité och så att säga börja om. Alla sätt är ju bra utom de dåliga, men vi har landat i att använda varmluftspistol för att mjuka upp färgen innan vi skrapar bort den. 

Vi tycker bäst om Speedheaters skrapor och kompletterar med en slö (!) morakniv, några skruvmejslar som passerat bäst före-datum och en liten Bacho Färgskrapa 625 med olika skär (rund, päron, dropp och trekant) – då klarar man de flesta profiler på ett bra sätt.

Fortsätt läsa

Fönster 3 – Glasa ur

Detta steg tycker vi är viktigt för att kunna ta hand om glas och båge på bästa sätt. Om kittfalsen i bågen är i gott skick och även kittet sitter mestadels bra, kan man givetvis låta bli att ta ur glasen – inte minst beroende på att det alltid är en viss risk med att ta ur gamla fina munblåsta glas ur bågarna och ju större glas, desto större risk. Vi har själva kvaddat några stora glas (110 x 46 cm) som är svåra (= väldigt dyra) att ersätta. Ofta beror det på att man är oförsiktig eller att det finns någon liten spricka redan i glaset som gör att det i princip är omöjligt att ta ur det utan att det skadas. Av denna anledning börjar vi oftast med stora rutor och arbetar oss nedåt i storlekarna eftersom man då brukar kunna återanvända ett skadat stort glas i en mindre båge genom att skära ner det.

Börja med att märka upp rutorna innan du tar ur dem ur bågarna. Vi tycker att det är enklast att sätta tillbaka glasen på samma plats som dom kom ifrån – då vet man att dom passar när dom skall återmonteras.

Fortsätt läsa

Fönster 2 – Målning av beslag

Rengöring/färgborttagning och rostskydd av beslag

Vi slänger ner alla beslag i en plastburk med linojlesåpa. Såpan tar effektivt och miljövänligt bort all gammal färg och gammalt fett/gegg i gångjärnen på några dagar. Om färglagren är tjocka kan man få ta upp beslagen några gånger ur såpan och hjälpa till med kniv eller liknande för att få bort färgen. När färgen är helt borta och beslagen torkade tar vi bort så mycket rost som möjligt mekaniskt (stålborstar, stålull och slippapper).

Det sista steget med beslagen är att måla in dem med rostskydd. Eftersom vi uteslutande använder linoljefärg brukar vi använda rostskyddande linoljefärg med järnmönja som vi stryker två gånger som rostskydd. Beslag som vi inte har för avsikt att måla med slutstrykningsfärgen, såsom till exempel invändiga hasplar och kopplingsbeslag mellan inner och ytterbåge rostskyddsbehandlar vi inte alls.

Efter några dagars torkning, eller egentligen oxidering eftersom linoljefärg i ordets rätta bemärkelse inte torkar, är beslagen redo att återmonteras.

Fönster 1 – Demontering av beslag

Vi börjar alltid med att demontera samtliga beslag. Man kan givetvis låta dem sitta kvar, men i vårt fall har de målats över under årtionden eller till och med sekel med olika sorters färg och behöver verkligen ses över med tanke på eventuell rost och andra skador. Eftersom vi också gör samtliga våra bågar helt trärena vill vi inte ha några beslag som sitter i vägen vid borttagningen av färgen.

Fortsätt läsa

Det där med kulörer!

Huvudbyggnaden på Ingemarstorp har målats och målats om ett flertal gånger sen den byggdes 1832. Vi tror inte att den nuvarande panelen är den ursprungliga eller om den ens såg ut som den gör idag, men att det var panel på timerstommen är helt säkert då brandbesiktningen 1840 slår fast ”Spåntad brädfodring å hela huset”.

För att identifiera hur ett hus sett ut under sin historia kan man skrapa sig igenom färgskikten och på så sätt få fram en färgtrappa. Lämpligen gör man det på norrsidan där färgskikten oftast klarat sig bäst. Vi lyckades identifiera fem olika kulörer där ett är den äldsta och fem den nuvarande kulören. Möjligen är det ytterligare en mellan tre och fyra, men den är knepig att isolera och är ganska lik nummer fem så vi släppte den.

Framskrapade och Identifierade färgskikt på den norra fasadens panel

Den första färgskiktet är ganska spännande eftersom det skiljer sig totalt från senare kulörer i sin gröna ton. Ingemarstorp måste ha varit spektakulärt när hela fasaden hade denna kulör! Även nummer två är väldigt annorlunda mot det gula. den framstår som mera aprikos/beige. Det är samtidigt svårt att identifiera färger exakt. Linoljefärg mörknar/oxiderar med åren i avsaknad av ljus, men det ger i alla fall en indikation när man jämför dem bredvid varandra.

Fortsätt läsa