Källor

Tryckta Källor

PosBeskrivningTypNot
1Östergötlands läns landsting 1863-1962. Porträttgalleri. Sven Gösta Thulin. Berlingska Boktryckeriet 1962Boks 84-85 Brogren
2Östergötlands Län i porträtt och Bild. Johan Olsson. B Wahlströms, Stockholm 1932Boks 406 Ingemarstorp
3Porträttgalleri från Östergötland. Skånetryckeriet, Malmö 1937.Boks 880 Nisser
4Östgötakvinnor, Georg Eneroth, Elanders Boktryckeri, Göteborg 1937Boks 356-357 Ingemarstorp
5Svenska Adelns Ättartavlor, Gustaf Elgenstierna, P.A. Norstedt, Stockholm 1930Bokb V, s 26 Linderoth
6Svenska Adelns Ättartavlor Supplement, Carl Szabad, Svärd & Söner, Falköping 2008Bokb I, s 604
Linderoth
7Sveriges Bebyggelse Landsbygden, Östergötlands Län VI, Hermes, Uddevalla 1949.Boks 809 Ingemarstorp
8Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, Tredje delen Östergötland, Johan Axel Almquist, P.A. Norstedt, Stockholm 1947Bokb 2, s 836 Ingemarstorp
9Östergötlands Beskrivning, Anton Ridderstad, P.A. Norstedt, Stockholm 1918Bokb 2, s 522 Ingemarstorp
10Svenska Gods och Gårdar, Sydvästra Östergötland, Svenska Gods och Gårdar, Uddevalla 1940Bokb XIX, s 547 Ingemarstorp
11Beskrivning över Linköpings Län, Senare delen, Wilhelm Tham, L.J. Hjertas, Stockholm 1855Boks 611 Ingemarstorp
12Försök till en ny beskrivning över Östergötland, Axel Petre, Eget förlag 1828Boks 349 Ingemarstorp
13Anteckningar ur Ingemarstorps historia, Elis Wettergren, Linköping 1944Rapport
14Min mödernesläkt (Flodin), Elis Wettergren, Släkt och Hävd 1954:2Häftes 111-158
15Tusenårssteg: en vandring i Boxholmsbygdens historia, Projekt Krafttaget, 2000Boks. 117, 281
16Axel Brunskogs Arkiv, Linköpings Stadsarkiv
Mjölby; Ingmarstorp Corps de logi, Omb/proj, 1923
Boxholm; Ingmarstorp Ingenjörsbostad, Omb/proj, 1918
ArkivBr R7,
Låda: B48:05
17Åsbo Sockenstämmor 1700-1801, Avskrivna av Gunilla Kindberg. Krafttaget 2000Bok
18Ur Åsbo sockens hävder 1-4, Åsbo Hembygds- och FornminnesföreningHäften
19Svenska Släktkalendern 1918, 1930s. 131-134 Brogren
20Tranås med omland, Elis Kågen, Elis Kågens Förlag 1973BokF. O. Larsson

Källor online

PosBeskrivningLänkNot
1Familjen Brogrens släktsidorhttp://www.brogren.nu/hemsida3.htmlBrogren
2Svenska Millionärer. Minnen och Anteckningar, 1897-1905.http://runeberg.org/millionar/Nisser
3Skara högre allm. läroverks lärjungar, Åren 1826-1869http://runeberg.org/skarahal/1/0099.htmls. 99 Bergman
4Hvar 8 dag, Årg. 5 (1903/1904)http://runeberg.org/hvar8dag/5/0682.htmls. 664
Bergman
5Svensk Rikskalender 1908http://runeberg.org/rikskal/1908/0340.htmls. 256
Dahlberg
6Svensk Rikskalender 1909http://runeberg.org/rikskal/1909/0343.htmls. 259
Dahlberg
7Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige 1859-1870http://runeberg.org/hgsl/4/0031.htmls. 27-28
Ingemarstorp
8Personhistorisk tidskrift 1908http://runeberg.org/pht/1906/0086.htmls. 66
Dahlgren
9Sveriges Statskalender 1915http://runeberg.org/statskal/1915/0317.htmls. 317
Dahlberg
10Projekt Krafttagethttp://www.krafttaget.com
11Åsbo Hembygdsföreninghttps://www.hembygd.se/asbo