Välkommen till Ingemarstorp

Utvalda

I naturskön omgivning invid Svartån med anor från mitten av 1500-talet ligger Ingemarstorp säteri. Gården är belägen 3,5 mil sydväst om Linköping, inbäddad i ljuvt landskap av böljande gröna kullar söder om östergötlands bördiga slätt och norr om de södra skogsbygderna.

Har du kompletterande uppgifter, rättelser eller själv besökt/bebott Ingemarstorp, skriv gärna ett inlägg eller använd kontaktformuläret.

Tvätterskor

Att tvätta var ett rejält tungt kvinnogöra för hundra år sedan. För byken användes tvättstugan i flygeln som hade en stor bykgryta som man kunde elda under. Eldstaden finns kvar men tyvärr är grytan sen länge borta. Tvätten släpades sen ner till en nedsänkt klappbrygga i Lillån som tyvärr inte finns kvar idag för att sköljas och ”klappas”. Vintertid eller vid dåligt väder hängdes tvätten troligen på tork på magasinsvinden för att slutligen manglas i mangelrummet i flygeln.

Vilka tvätterskorna var är tyvärr höljt i dunkel, men med största sannolikhet samlade man ihop ett tvättlag som åkte runt på gårdarna i trakten för att tvätta.

För snart 100 år sen

Denna bild ur familjen Nissers arkiv visar det gamla köket på Ingemarstorp och den är med största sannolikhet tagen 1924 av fotografen Mickan Edlund som drev Weselius Fotografiatelje i Boxholm. Originalet är ett 12×16,5 cm negativ på glasplåt. Efter lite efterforskningar i kyrkböcker och förfrågningar bland efterlevande är slutsatsen att det är ”Tjänarinnorna” Henny Ottilia Gustafsson, född 1882 i Ekeby, till vänster och Gunhild Dorotea Nordström, född 1904 i Ekeby, till höger på bilden. Båda var i tjänst hos Elisabet från det att hon flyttade in på Ingemarstorp i november 1923 till tidigt trettiotal. Henny, som förblev ogift flyttade till Boxholm 1932 och bodde där en bit in på 60-talet. Gunhild gifte sig 1930 med banarbetaren Sven Oskar Svensson och bosatte sig i Strålsnäs stationssamhälle för att senare flytta till Mjölby.

Från svartvitt till färg

Utifrån de färgprover som tagits fram i samband med ommålningen av Ingemarstorp har vi tagit fram en kolorerad version av ett av de gamla fotografierna från tiden före ombyggnaden på 20-talet. Bilden ger en god känsla för hur Ingemarstorp bör ha sett ut då landsfiskalen Dahlberg bodde där och när Elisabet Nisser kom till Ingemarstorp tillsammans med arkitekt Brunskog för att diskutera ombyggnaden.

Det sitter i väggarna

Den som ser Det sitter i väggarna som visas på SVT Play kanske noterade att Rickard Thunér i ett avsnitt från Gotland kommenterade en bild på en person född 1812 som ”häftig” då det tydligen inte är så vanligt med bilder på personer födda så tidigt. Bilderna nedan som kommer från Riddarhusets porträttarkiv föreställer Friherre Carl Magnus Napoleon Palmqvist och hans hustru Hedvig Palmqvist, född Burén. Carl Magnus är född så tidigt som 1804 och Hedvig 1812 så det är verkligen ”häftiga” bilder!

Fortsätt läsa

Från Ritning till Verklighet

Stora mängder originalritningar från Elisabet Nissers ombyggnadsprojekt från 1922 påträffades i arkivet från Brunskogs Arkitektkontor. Fascinerande att jämföra ritningar med verkligheten så här nästan hundra år senare.

”Ritning till Öppen spis uti Hallen Ingmarstorp Corps de Logi”
Den öppna spisen i hallen 2020

Änkeprostinnan Kastman

I kyrkböckerna kan man finna en del information om de personer som bebodde Ingemarstorp under tiden 1900-1920 då gården ägdes av Boxholms AB. Änkeprostinnan Kastman och hennes fosterdotter Anna Ekström som bodde på Ingemarstorp mellan 1900 och 1904 väckte nyfikenheten.

Efter lite sökande kom jag i kontakt med Ingegerd Hammarquist i Tjust släktforskarförening som hjälpte mig med att ta fram och sammanställa nedan levnadsbeskrivning. Ett stort tack till Ingegerd för hjälpen!

Ulrika Christina Eleonora Egnell föddes på Flemma gård i Stjärnorps socken den 15/5 1821. Dotter till sergeanten vid Kungliga Andra Livgrenadjärregementet Carl Peter Egnell och Fru Lovisa Ulrika Wilhelmina Eklundh. Ulrika var deras första gemensamma barn.

Fortsätt läsa

Husmorstips – ”Matta” glas

Ibland råkar man ut för att gamla glas får en ”mjölkig” hinna som inte går att tvätta bort. Det kan vara kalk, orsakat av hårt vatten eller glassjuka/glaspest som är en permanent skada på ytan av glaset. Mjölkigheten på den övre halvan av det yttre glaset på detta kopplade fönster gick inte att få bort trots tvätt med alla olika varianter av fönsterputs, T-röd med mera.

Skam den som ger sig – det måste gå att åtgärda!

Fortsätt läsa

Svunna Tider

I grävandet runt de personer som bebodde Ingemarstorp under tiden 1900-1920 då Boxholms AB ägde gården stötte vi på detta välklädda par.

Fredrik Melker Cederbaum (1850-1927) från Hornsund (Flen, Södermanland) och Ebba Skogman (1862-1958) från Skeppsholms församling i Stockholm. De gifter sig i Stockholm 1903, vilket är det andra äktenskapet för Ebba, under tiden på Ingemarstorp och flyttar sedan vidare till Sya. Fredrik Melker börjar sin bana som kadett på Karlberg 1870, Löjtnant 1884, Kapten vid Andra livgrenadjärregementet 1892 och Riddare (RSO) 1896.

Familjenotis i Svenska Dagbladet, 1903-10-08

Värt att notera är att Fredrik Melker Cederbaums syster, Helena Cederbaum var gift med August Kugelberg. De fick 13 barn varav 10 blev vuxna. Deras yngsta, Gustaf Kugelberg gifte sig med Ingrid Nisser, dotter till Elisabet Nisser som ägde Ingemarstorp under tiden 1920-60.

Hornsunds gård, Flen i Södermanland

Laga trä…

När man inte underhåller sitt hus är risken stor att problem och skador blir större än nödvändigt och tyvärr visade det sig att entrén till flygeln hade haft en läcka i taket över farstukvisten som hade fortplantat sig ner i en av de vackra pelarna, ritade av Brunskog för snart ett hundra år sen. Tyvärr hade denna läcka orsakat en mindre rötskada i den övre delen av en av pelarna. Ingen funktionell katastrof men det var inte vackert och måste därmed åtgärdas.

Fortsätt läsa