Historik

Ingemarstorp är en herrgård i Åsbo socken, Boxholms kommun, belägen invid Svartån, cirka 3,5 mil sydväst om Linköping på vägen mellan Mjölby och Boxholm.

Den äldsta funna anteckningen om Ingemarstorp står att finna i 1544 års landskapshandlingar – då omnämnd som ett skattehemman, bebott och brukat av åbon Måns. Under senare delen av 1600-talet var gården säteri åt generalmajor Per Andersson Linderoth men säterifriheten upphörde 1680. Längre fram ägdes Ingemarstorp av överstelöjtnant David Gyldenklous arvingar. 1832 erhöll egendomen ståndsmässig bebyggelse under löjtnant Per Brogren utförd av byggmästare Daniel Tyrsson Fridga. Sedan gården innehafts av nämnde Brogren, köptes den av änkefru Tholér. 1853 ägdes den av bergmästare Carl Erik Sjögréen som senare skänkte gården till inspektor Johan August Brogren. Efter inspektor Brogrens död sålde dödsboet gården 1900 till Boxholms AB som införlivade lantbruket med Strålsnäs gård.

År 1921 sålde corps-de-logiet med trädgård och park till Elisabet Nisser (1872–1961), som var dotter till bruksdisponenten på Boxholm Wilhelm Wettergren (1840–1926). Senare har Ingemarstorp ägts av familjerna Svensson, Drakenberg, Heller. Idag ägs gården av medlemmar av släkten Klingspor.

På förutvarande Ingemarstorps ägor har hela Strålsnäs samhälle uppbyggts.

Ägarlängd i urval

ÅrÄgare
1636-Knut Lilliehöök af Fårdala
1651-Per Linderoth
1673-Hans Ulfsparre af Broxvik
1681-David Gyldenklou
1803-1812Carl von Otter
1820-1824Jonas Ericsson
1824-1832Carl Ericsson
1832-Per Brogren
1848-Margareta Christina Tholér
1849-Carl Erik Sjögreén
1878-1898Johan August Brogren
1898-1921Boxholms AB
1921-1961Elisabet Nisser
1962-1990Nils-Ulf och Margareta Svensson
1990-2009Sten och Pim Drakenberg
2009-Annika och Christian Klingspor

Fullständig och detaljerad ägarlängd hittar du här.