Aschan

Nils Gustaf D:son Aschan (son av godsägaren Otto Danielsson Aschan och Agnes Hjersing, f. 1897 17/12 å Åkerby, Gårdeby sn (Ög.), Överste, inspektör för infanteriet (Stockholm), sekundchef för Kungliga Göta Pansarlivgarde 1943-1951. G. 1923 10/10 i Vadstena (lysning i Åsbo sn) m. Märta Ellen Maria Elisabeth Nisser, f. 1902 23/2 å Stjärnsund, Husby sn; se släktgren Nisser.

Barn:

  1. Nils Otto Gustaf Wilhelm, f. 1925 7/3 i Linköping, d. 1945 23/5 genom flygolycka vid Bråvalla flygflottilj, Norrköping; officersaspirant vid flygvapnet.
  2. Gustaf Wilhelm, f. 1926 28/5 å Frössle, Kärna sn (Ög.), med lic. underläkare vid lassarettet i Eskilstuna. G. 1954 26/5 i Helgarö kyrka (söd.) m. Ingrid Elisabeth Svendrup, f. 1933 10/4 i Karlstads domkyrkoförs., dotter av disponenten Gösta Svedrup och Ingrid Egnell
  3. Agnes Märta Elisabeth, f. 1929 13/5 i Stockholm. G. 1953 25/9 i Stockholm m friherre Carl Hugo Adolf A:son Hermelin, f. 1921 5/12 i Torsvi sn (Upps.), lantmästare, löjtnant i marinintendenturkårens reserv, son av kommendörkaptenen friherre Axel Adolf Hermelin och Gunhild Tamm (Thorsvi gård,Veckholm). – En son, f. 1954 31/7.