Laga trä…

När man inte underhåller sitt hus är risken stor att problem och skador blir större än nödvändigt och tyvärr visade det sig att entrén till flygeln hade haft en läcka i taket över farstukvisten som hade fortplantat sig ner i en av de vackra pelarna, ritade av Brunskog för snart ett hundra år sen. Tyvärr hade denna läcka orsakat en mindre rötskada i den övre delen av en av pelarna. Ingen funktionell katastrof men det var inte vackert och måste därmed åtgärdas.

Det övre postamentet som taket vilar på hade lagats redan tidigare, om än inte perfekt i o m att ådringen enligt vänts fel, men den var ändå frisk så den fick sitta kvar. Det jag riktade in mig på var en mindre skada på några kubikcentimeter av den svarvade delen av pelaren. Jag skar rent in till friskt trä, sågade till en tätvuxen lagningskloss och limmades med PU-lim. Tejpen använder jag för att inte kleta ner mer än nödvändigt med det kraftigt expanderande limmet.

Därefter vidtar ett pyssel med sågande, skärande, snidande och putsande för att få lagningsklossen att följa pelarens profil. Målsättningen är att lagningen skall vara helt osynlig när pelaren målats.

Undan för undan tar man bort överskottet och till slut har man en knappt synlig lagning. Som synes följer min lagning träets ådring medan den gamla ligger på tvären. Teoretiskt kan det innebära problem när träet rör på sig, men jag lät den som sagt vara kvar och hoppas att den fungerar.

Färdigt för målning. Som synes är all färg borttagen från pelarna som är av en fantastisk kvalitet. De är svarvade i ett enda stycke 220 x 220 och går ända ner i mark, så det måste ha varit en rejäl svarv snickaren använt för att göra dessa. Det var helt klart bättre förr, men som sagt – med undermåligt underhåll hjälper det inte hur bra virke man än har.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.