Pehr Brogren

N.B. Bouppteckningen är preliminär och ej ännu fullständigt tolkad/renskriven.

Bouppteckning – 15/4, 1846

År 1846 den 15 April blef laga bouppteckning förrättad efter framlidne Under Liutenanten Pehr Brogren som den 24 sistlidne Januari på Boxholms Säterigård afled utan att efterlämna några bröstarfvingar. Hans enda efterlefvande broder Öfver Liutenanten och Riddaren Jonas Brogren själv närvarande trillkännagaf, att den för flera år sedan i Skåne avlidne Brodern Inspektören Jacob Brogren efterlämnat 4 barn, en son och trenne döttrar hwilka med … Af dessa 4 broderbarn är enligt uppgift 3ne omyndiga näml: Sonen Jonas Petter, och döttrarna Sofia Carolina samt Beata Amalia. Dottern Augusta gift med snickaren A. Bergstedt Anderslöf socken uti Skåne frånvarande. Och ehuru … afgået till dessa om dödstillfället m. m. har icke någon person anmälts till deras ombud, hwarföre Liuetnanten Hr Y. J. Ström på Bleckenstad åtog sig bevaka de frånvarandes rätt.

Sedan vederbörande personer som haft den … egendom om hand, blivit underrättade om deras dagliga pligt att noggrant uppgiva boet sådant det befann tid den framlidnes dödsstund företogs uppteckningen i den ordning som följer:


Lösegendom wid Boxholm Ekeby Socken

Contanta Penningar

Guld
1 st Ur med Nyckel och kedja, en sigillring samt en kedja af nysilfwer
En Ring med …sten och Wapen
En Frimurarering om 24… Dukat
3ne Brättnålar deraf en söndrig

Silfwer
2ne Toilettaskar wäg. 17 3/8 lod á 1 Rdr 16/. lodet
1 st Rakborste ” 3/2 l. á 1 Rdr 16/.
4 st Ljusstakar ” 52 3/4 l. á 1 Rdr 16/.
1 st förgylld Gräddskål ” 12 1/8 l. á 1 Rdr 16/.
1 st Förläggslef ” 7/8 l. á 1 Rdr 16/.
1 Strösked ” 3/2 l. á 1 Rdr 16/.
1 Ragusked ” 7 1/2 l. á 1 Rdr 16/.
1 Dussin Matskedar ” 62 l. á 1 Rdr 16/.
1 Dito Theskedar ” 17 2/8 l. á 1 Rdr 16/.
1 gammal Matsked ” 5 6/8 l. á 1 Rdr 16/.
1 Såssked ” 4 1/2 l. á 1 Rdr 16/.
1 Såckertång ” 2 1/4 l. á 1 Rdr 16/.

Koppar och Malm
1 Kastrull med Låck
1 Dito mindre med låck
1 Caffepanna
1 Dito
1 Caffekokare, En kanna
2 Pannor
2 Malmgrytor
1 st Mortell

Jernsaker
2 Grytor med låck
1 st Dito utan låck
1 mindre Stekgryta med låck
1 d:o …, 2ne Långpanor, 2 …pannor
2ne Brandringar 12/. 4 st Pannkakslaggar
1 st Hallster, 1 Köttgaffel, En Strykjernskrok
1 Bessman
2ne Strykjern med 6 lod och fat
2 Mathackor, En Caffebrännare, 1 Caffeqvarn

Glas
2 Toilettaskar, 2 st …
Diverse Bouteljer
7 st ljusmanschetter
44 st Ölglas
21 st Caraffer
6 st slipade glas med förgylla kanter och fordral
35 st spetsglas
1 Bords…
3 par saltkar
5 st Större Bouteljer
15 st Sodaflaskor
1 mindre Jagtflaska 4 tomma …flaskor
Diwerse Apoteksflaskor utan fordral
4 st glasburkar

Porselain
1 st Urna
1 Thekanna 1 Rdr, 9 par Thekoppar 2 Rdr 12/
1 gl …, 3 st stekfat en Spillkum
4 st blå och wita tallrikar
5 1/2 Dussin wita Dito
3 st Thekannor
11 st Assietter
2 Såckerskålar
2ne Fruktkorgar en gl Soppskål
2 st Twättkannor med fat, 2 st Nattpottor

Meubler
En Schiffonier af Ahl
1 Soffa med 6 stolar klädda med blått tyg
1 Skrifbord
1 Trekantigt mahognybord
1 Pendyl
1 Större Spegel
1 Toilettbord af …
2 Spelbord af mahogny
1 dito mindre af dito
1 Bord af Ahl
1 Spegelbord med Marmorskifva
1 Klädskåp af Ahl
1 Nattbord
1 Bordsskifva af Sten
1 … med fordral
1 Måladt Bord och 6 st stoppade stolar
2 Barometrar
1 Flaskforder med flaskor
2 Toilettspeglar
1 Piphylla jemte 7 st Pipor med Silfwerbeslag
6 st gl Piphufwuden utan skaft
1 Tobakskrin
Eld don
1 Säng med öfwerdrag och Wäfbotten
1 Soffa och 6 stolar klädda med rutigt tyg och tagelstoppning
1 Thebord med Tennskifwa
3 Commoder deraf en blåmålad
1 …låda
1 Brädspel
2 Coffertar
1 Flaskforder med 2ne flaskor
10 Herrtablauer
14 mindre dito
En Benglas lampa
1 mindre spegel
3 Enmanssängar
1 Såckerbord med Knif
2 Gardinhållare med Gardiner Rosetter
2 Rullgardiner
13 par Gardiner
Några gl dito
1 Såckerskrin
1 Söndrig Bordstudsare af Alabaster
4 par Bronserade Ljusstakar deraf 1 par mindre
2 par dito af Messing
2 bättre Ljussaxar med Brickor
4 sämre Dito
7 större och mindre Thebrickor
2 Brödkorgar 1 Rd, En … 12/.
6 par Bordsknifwar med …
6 Knifwar, 5 Gafflar, en Förskärarknif med Gaffel

Säng och Linnekläder
No 1. En Bolster Wäg: 4
No 2. En Dito Wäg:
No 3. En Dito Wäg:
No 1. En Dyna Wäg:
No 2. En Dito Wäg:
No 3. En Kudde Wäg:
No 4. En Dito Wäg:
No 5. En Dito Wäg:
No 6. En Dito Wäg:
No 7. En Dito Wäg:
No 8. En Dito Wäg:
No 9. En Dito Wäg:
No 10. En Dyna Wäg:
No 11. En Kudde Wäg:
No 1. En Tagelmadrass Wäg:
No 2. En Dito Wäg:
No 3. En Tagelmadrass Wäg:
En Madrass
2 Randiga Dito
2ne gl Kuddar
1 Nytt Kuddvar
1 Cattunstäcke
1 Dito sämre samt ett grönt halfyllet
2 st Wita Bomullsfiltar
3 st sämre filtar
22 par Lärftslakan
10 par …lakan
4 st Lärftsdito
7 st d:o Blångarns d:o
18 st Öhrngott af Lärft
6 st sämre Dito
Sängöfverdrag i 7 st mindre bitar
2 Dussin nya Blängarnshanddukar
44 st Sämre Handdukar
3 st gl Mangeldukar jemte annat gammalt Linne
18 1/2 par Blångarnslakan

Den Aflednes Gångkläder
En ny Tulubb
1 Svart Frack med …
2 d:o d:o
1 blå d:o med d:o
1 Paletaupäls
1 …paletau
1 Svart Bonjour
1 Grå Bonjour
1 Rödbottnad Nattråck
1 Grå Sommar Råck
1 Grå Bonjour
1 gl Svart Frack, 2 par grå Byxor
1 Brun Bombaserins Råck
1 Grön …
1 par Cashmirbyxor
4 par Linnebyxor
1 Blå Kappa
1 Dito sämre
4 st Klädeswästar
5 st Sidenwästar
14 st sämre och bättre Wästar
6 st Mössor , En Uniformshatt med fordral
2 … Hattar med fordral
1 Officers Werja, En Officers Portepé
1 … Mössa 2ne Armmuddar
1 Skinnundertröja
11 Ylleundertrosor, 11 par Calsonger
26 st Stärk Skjortor
21 st Nattskjortor
1 st gl Skjorta
6 Halfsiden Näsdukar deraf en Större
19 Rödrutiga d:o
15 Wita d:o
7 Långhalsdukar
3 Spännhalsdukar
5 st Wita Hallsdukar
2 par Hängslen
4 par Handskar
20 st Löskragar
63 par korta, 4 par Långa Yllestrumpor
4 st Yllebindlar
7 par bättre och sämreStöflar, 3 par Galoscher och 2 par röda Saffianstofflor
2 par Botfårer
1 par Spårrar

Duktyger
3 Lärftdrällsdukar, 26 Servetter
3 dito, 16 d:o
19 Blångarnsdukar, 24 d:o
2 Linnelärftsdukar, 32 d:o
2 d:o d:o, 24 d:o
1 d:o d:o, 11 d:o

Garn & Wäf
6 … oblekt Tåggarn á 32/. …
5 … Skärblångarn i 2ne Buntar á 32/.
3 … bykt Tåggarn á 30/.
2 3/4 … Bomullsgarn á 24/.
7 … Blångarn á 12/.
6 1/2 … Twinnat Dito á 12/.
21 3/4 … bykt d:o á 28/.
3 1/2 … Yllegarn á 32/.

x


Framlidne Hr Lieutnanten Per Brogrens inom Åsbo Socken befintliga Fasta och Lösa Egendom.

Fastighet Ingemarstorp 1 Mantal Kronor Skatte upptages till Taxeringswärde:

Lösören

Meubler och Husgeråd

I Förmaket
En soffa med 6 stolar och 4 taburetter af alm med överdrag af rödrutigt tyg
1 Spegel med dithörande consolbord
2ne rullgardiner med 4 rosetter

I Salen
1 fällbord med tillsatser
12 … betsade oklädda stolar
3ne målade Rullgardiner med 3ne rosetter
En glaskrona

I Sängkammaren
2ne rullgardiner med rosetter

I Cabinetet
En rullgardin

I lilla förmaket
En spegel
Ett blåmålat bord
3ne rullgardiner

I Förstugukammaren
Ett litet bord med förgylld fot
1 …bord
1 tältsäng
6 st betsade och klädda stolar
1 rullgardin
3 eldgafflar en eldskyffel

I Förstugan
En
En golfmatta

I Kökskammaren
Ett wäggur
Ett bord

I Köket
1 målad bordbänk
1 bord jemte … stolar
1 d:o mindre i skafferiet 1 gl gryta
1 gryta

På Windskammaren
1 rullgardin
10 par dubbelfönster
1 nattbord
1 gl … 2 gl taburettstolar
2ne klocklod
1 soffa med öfverdrag

Diverse persedlar i södra boden
En wågbalans med ett lod
17 … brännwins…
1 tunkar 2ne ankare
Bly… om … vigt
1 jernbandad blandkopp
2 brännvinstunnor
2 koppartrattar, 1 kittel, 1 … och 1 wattenkanna
1 Kanna 2 halfstop 1 tratt och en sug af bleck
3 ft jernband
En mängd Jernskrå
1 Kopparplåt En jernskopa


Diverse sorters färgstafflier
6… Laggkärl 1 baktråg
1 … boutelj med linolja
2 kakelugnsgaller …
En mjöl lår
Ett mindre kar jernbandadt en matbalja och 1 sädes…
En halfspann fjerding och…
1 gl kar 3 gl silltunnor

8 st kantade bräder
20 st större och mindre säckar
2 gl sädesvannor. En…

I Wisthusboden
En mangel
1 bord
1 balja 1 … En mjöllår
1 yxa och en köttbänk

I Redskapshuset
6 st sämre och bättre arbetswagnar
1 Jernplog 5 lie 7 st Trådplogar 8 R… 16
4… 2 st dito nya
2 Enbetskrokar
3 st sandstöttor, 3 potatislårar
5 st …
4 Gödsel… med bräder
5 par järnskodda källkar
4 par oskodda d:o
6 st Torfhackor
2 st Hängkedjor
1 Hyvelbänk med diverse redskap
1 gl bytta med jernskrå
2 Tjärkoppar med tjära
4 Wedstigar 24. 2ne Sladdar 32
5 st Jernpinsharfvar
1 Fjädersäte med dyna
1 Åkerwält
12 Tolfter Bräder
45 Sågstockar
10 större o mindre Timmerflockar
22 Tolft Ytor
1 Slunge Redskapsbjörke
3 Tolfter Bräder a 2 rdr 32
En Skogsparti upptages i wärde
1 H…

I Stallet
2 gl jernbandade kar, 1 st wattenkanna
1 st Brudkista jemte knif

I Fähuset
12 st …koppar
1 gl Jernbandat Kar 3 gl Byttor
23 st Jernbindslen
4 … med tömmar

På Logen
1 Hämtkorg, 3 gl …, 8 st skoflar, 4 st räfsor
1 …attmachin

I Statbyggningen
1 gl Kopparkittel
1 …bunke, 1 så, 5 byttor, 3 korgar
1 gl Wattenså
1 Gryta
1 Skänkskåp
1 Säng, 4 Stolar och en Soffa
1 Bläcklyckta
5 Dynor wågl: …
5 par Blångarnslakan
2 Handdukar
3 st Madrasser
2 gl Täcken

I Boden
2 gl Sågar, 1 …
3 st Jernspett
1 Jern… 24, 2 st Skrädyxor 1 Rdr
4 st Huggyxor
3 Jernwiggar, 3 st Hållhakar
2 Han… med Tänger
1 Låda med Jernskräp
16 st Sämre och bättre Liar
Omkring 4 … Bouteljer
2 Slipstenar
1 Spinnråck
2ne Båtshakar och 2 Brandstegar

I Brygghuset
En Brännwinsredskap af Koppar bestående af Panna med tillbehör jemte Mäskwärmare och Kylare. Wag. tillsammans 15 LD … á 20/.
En Lagkittel af Koppar Wag. 8 LD á 20/.
1 Kylfat
6 st Kar
1 Dunnkar, 2 Stöplar, 3 Byttor
4 st Jästkoppar
1 Brännwins…
1 …
2 Bränneri…
1 Rentorkare af Jernplåt
3 gl Ämbar, 1 Eldraka
Brännwinsprofware med tillbehör
1 Mäskprofware

Kreatur
1 par Hjelmiga Oxar
1 par Brokiga d:o
1 par Tjur Oxar
1 par mindre d:o (grilliga)
10 st Kor á 24 Rdr per …
1 Kviga
1 Tjur
2 Kviger i 3dje året
1 Dito om 1 år
1 Tjur och 1 Stut om 1 år
1 Dikalf
1 Sugga med 3 små grisar
2 Galtgrisar

Spannmål och Potatis samt Brännwin
7 Tunnor 24 Kaggar Hwete a 13 Rdr
10 d:o Råg á 10 Rdr
11 d:o Wår:Rågbland á 6:32
24 d:o Hafre á 3:24
2 d:0 16 kpr Blandsäd á 4:32
25 d:o Potatis á 2:16
6 d:o d:o i grop á 2:16
Cirka 420 Kannor Brännwin a 24/. per kanna
Tillkommer 15 Tunnor Råg á 10 Rdr

Gröda och Bruk
1 Tunna 2 Kaggar Hwete á 13 Rdr
9 Tunnor 3 Kpr Råg á 10 Rdr
Förrättat Bruk å K… och Wårjorden

Fordringar tillhöriga Ingemarstorp
1:o af Hr Åberg i Linköping för försåldt Brännwin
2:o af hr Sundberg i Wadstena för d:o d:o
3:o af Capitaine och Riddaren … för …
4:o Skatten af Torpar…ägarna i Örvadet
40
30
24.000

Sammandrag över tillgångarna

Wid Boxholm och Ekeby Boställe

Wid Ingemarstorp i Åsbo Socken

Summa Summarium

4.213,16

7.040,26

11.253,42

11.253,42


Att allt är rigtigt uppgifvit och inte något med wett eller vilja undandöljt intygar under edlig förbindelse

… J. Mars
wid Ingemarstorp

Sofi Swensdotter, S. S. D
wid Boxholm

Tid denna bouppteckning är inventarierna … upptecknade och wärderade … som sluträkning wid Boxholms Säteri Egendom icke kan uppgöras förrän efter den 24 nästkommande October, så kan Bouppteckningen dessförinnan icke afslutas, emedan man omöjligen nu kan känna avlidne Hr Lieutnanten Pehr Brogrens skuld … i och för dess befattning som Intendent wid denna Egendom hwarföre det blir nådigt för Stärbhusdelägarna att hos Wäll… Härads Rätten begära anstånd för Bouppteckningens avslutande till nämnde tider.

Curt Andersson

M. Rydberg

Nämndemän

L. A. Nydahl