För snart 100 år sen

Denna bild ur familjen Nissers arkiv visar det gamla köket på Ingemarstorp och den är med största sannolikhet tagen 1924 av fotografen Mickan Edlund som drev Weselius Fotografiatelje i Boxholm. Originalet är ett 12×16,5 cm negativ på glasplåt. Efter lite efterforskningar i kyrkböcker och förfrågningar bland efterlevande är slutsatsen att det är ”Tjänarinnorna” Henny Ottilia Gustafsson, född 1882 i Ekeby, till vänster och Gunhild Dorotea Nordström, född 1904 i Ekeby, till höger på bilden. Båda var i tjänst hos Elisabet från det att hon flyttade in på Ingemarstorp i november 1923 till tidigt trettiotal. Henny, som förblev ogift flyttade till Boxholm 1932 och bodde där en bit in på 60-talet. Gunhild gifte sig 1930 med banarbetaren Sven Oskar Svensson och bosatte sig i Strålsnäs stationssamhälle för att senare flytta till Mjölby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.