Vykort från Åsbo socken

Detta är en sammanställning över de vykort med motiv från Åsbo socken som hittills (september, 2022) har lokaliserats. Dessa kommer från egen samling (Privat), föreningen Krafttaget, Östergötlands länsmuseum (AB Flygtrafik), Järnvägsmuséet och det Kungliga Biblioteket.

Den som tittar på vykorten nedan kan notera att samma fotografi förekommer på flera varianter av vykort. Uppenbarligen återanvändes bilderna vid nya tryckningar.

Senare vykort i färg har tills vidare utelämnats.


Björke

Björke skola Strålsnäs

Källa: Privat

Parti av Björke, Strålsnäs

Källa: Krafttaget

Lunda handelsbod, Åsbo Strålsnäs

Förlag: Svenska Litografiska, Stockholm
Källa: Privat

Lunda Handelsbod

Fotovykort
Postgånget: Frankerat 10 öre
Källa: Privat


Grönlund

Grönlund, Strålsnäs

Postgånget: 1927
Källa: Privat

Grönlund, Strålsnäs

Postgånget: 1937
Källa: Privat

Grönlund från flygplan, Strålsnäs

Postgånget: 1948
Källa: Privat

Grönlund, Strålsnäs

Källa: Krafttaget

Grönlunds gård, Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1954
Källa: Privat


Huru

Vy från Strålsnäs park

Källa: Krafttaget

Huru

Källa: Krafttaget

Strålsnäs Vattenfallet

Konstförlaget Kärnan, Helsingborg
Postgånget: 1908
Källa: Privat

Huru Vattenfall i Åsbo socken. Östergötland

Källa: Krafttaget

Huru

Källa: Privat


Ingemarstorp

Ingmarstorp

Källa: Privat

Ingemarstorp, Strålsnäs

Källa: Krafttaget

Ingemarstorp

Fotovykort
Foto: M. Edlund, Weselius foto, Boxholm
Källa: Privat

Ingemarstorp

Fotovykort
Foto: M. Edlund, Weselius foto, Boxholm
Källa: Privat

Ingemarstorp

År: 1932
Foto: M. Edlund, Weselius foto, Boxholm
Källa: Privat

Flygfoto över Ingemarstorp, Strålsnäs.

Foto: AB Flygtrafik
År: 1946
Källa: Privat


Jakobslund

Jakobslund, Strålsnäs

Källa: Privat


Laggarp

Laggarp

Källa: Privat

Laggarp, Strålsnäs

Foto: Atelier M. Weselius, Boxholm
Förlag: Svenska Litografiska AB Stockholm
Källa: Privat

Laggarp, Strålsnäs

Foto: Atelier M. Weselius, Boxholm
Förlag: Martin Gustafsson
Källa: Privat

Laggarps säteri, Strålsnäs

Foto: Leif Wirén
Källa: Privat


Pålsbo

Prästgården Pålsbo, Åsbo

Källa: Privat

Pålsbo

Foto: Swen Swensson
Postgånget: 1902
Källa: Privat

Pålsbo, Strålsnäs

Postgånget: 1937
Källa: Privat

Atterbom – stenen vid Tuddebokällan, Pålsbo Strålsnäs

Källa: Privat


Solvik

Villa Solvik, Strålsnäs

Postgånget: 1907
Källa: Privat

Villa Solvik, Strålsnäs

Postgånget: 1909
Källa: Privat

Villa Solvik, Strålsnäs

Källa: Kungliga Biblioteket

Villa Solvik, Strålsnäs

Postgånget 1918-1919 (7 öre)
Förlag: Svenska Litografiska AB Stockholm
Foto: Atelier M. Weselius, Boxholm
Källa: Privat

Villa Solvik, Strålsnäs

Postgånget: 1934
Förlag: Martin Gustafsson
Foto: Atelier M. Weselius, Boxholm
Källa: Privat


Strålsnäs Gård

Strålsnäs i Åsbo, Östergötland

Foto: Dagmar Eriksén
Postgånget: 1902
Källa: Privat

Strålsnäs Gård

Källa: Kungliga Biblioteket

Strålsnäs Gård

Foto & Förlag: A. Reiners Bokhandel, Mjölby
Källa: Privat

Strålsnäs i Åsbo. Östergötland

Förlag: Dagmar Eriksén
Källa: Privat

Strålsnäs Säteri

Postgångert. 1907
Källa: Privat

Strålsnäs Gård

Foto: AB Flygtrafik
År: 1939
Postgånget: 1948
Källa: Privat

Strålsnäs Gård, Flygfoto

Foto: AB Flygtrafik
År: 1946
Källa: Privat

Flygfoto över Strålsnäs Gård

Foto: AB Flygtrafik
År: 1955
Källa: Privat

Strålsnäs Gård

Foto: Atelier M. Weselius, Boxholm
Förlag: Svenska Litografiska AB Stockholm
Källa: Privat

Strålsnäs Gård

Postgånget: 1919
Källa: Privat

Strålsnäs Gård

Förlag: Martin Gustafsson
Källa: Privat

Strålsnäs Säteri

Postgånget: 1920
Källa: Privat


Strålsnäs Handelsbod

Strålsnäs Handelsbod

Källa: Kungliga Biblioteket

Handelsboden, Strålsnäs

Källa: Krafttaget

Handelsboden, Strålsnäs
Martin Gustafsson

Källa: Krafttaget

Handelsboden, Strålsnäs
Martin Gustafsson

Fotovykort
Postgånget: 1952, frankerat 20 öre
Källa: Privat


Strålsnäs Järnvägsstation

Järnvägsstationen, Strålsnäs

Foto: Atelier M. Weselius
Förlag: Svenska Litografiska, Stockholm
Källa: Privat

Strålsnäs Järnvägsstation

Foto: Dagmar Eriksén
Källa: Privat

Strålsnäs Järnvägsstation

Källa: Privat

Järnvägsstationen, Strålsnäs

Foto: Carl Palmbärg
Källa: Kungliga Biblioteket

Strålsnäs Järnvägsstation

Källa: Privat

Strålsnäs Järnvägsstation

Foto: Leif Wirén
Källa: Privat


Strålsnäs samhälle

Flygfoto över Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1939
Källa: Privat

Flygfoto över Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1946
Källa: Privat

Flygfoto över Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1955
Postgånget: 1962
Källa: Privat

Flygfoto över Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1955
Källa: Krafttaget

Flygfoto över Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1964
Källa: Privat

Flygfoto över Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1964
Källa: Privat

Hälsning från Strålsnäs

Foto: Leif Wirén
Källa: Privat

Motiv från Strålsnäs

Foto: AB Flygtrafik
År: 1954
Källa: Privat

Motiv från Strålsnäs

Postgånget: 1906
Konstförlaget Kärnan, Hälsingborg
Källa: Privat

Strålsnäs

Källa: Kungliga Biblioteket

Motiv från Svartån, Strålsnäs

Förlag: Martin Gustafsson
Postgånget: 1926
Källa: Privat


Tunafors

Villa Isakson, Strålsnäs

Källa: Kungliga Biblioteket

Tunafors, Strålsnäs

Källa: Kungliga Biblioteket


Åsbo Kyrka

Åsbo Kyrka, Strålsnäs

Foto: Carl Palmbärg
Källa: Tradera

Interiör af Åsbo Kyrka, Strålsnäs

Foto: Carl Palmbärg
Postgånget: 1909
Källa: Privat

Åsbo kyrka. Östergötl

Foto: Dagmar Eriksén
Källa: Privat

Åsbo Kyrka, Strålsnäs

Foto: Atelier M. Weselius
Förlag: Svenska Litografiska, Stockholm
Postgånget/frankerat 5 öre
Källa: Privat

Åsbo, Kyrka

Källa: Privat

Åsbo kyrka

Förlag: Martin Gustafsson
Postgånget/frankerat 10 öre
Källa: Privat

Flygfoto över Åsbo kyrka

Foto: AB Flygtrafik
År: 1935
Källa: Privat

Flygfoto över Åsbo kyrka

Foto: AB Flygtrafik
År: 1939
Källa: Krafttaget

Flygfoto över Åsbo kyrka

Foto: AB Flygtrafik
År: 1946
Källa: Privat

Strålsnäs. Åsbo kyrka och skola

Foto: AB Flygtrafik
År: 1954
Källa: Privat

Åsbo kyrka

Foto: AB Flygtrafik
År: 1954
Källa: Privat

Åsbo kyrka och skola. Flygfoto

Foto: AB Flygtrafik
År: 1964
Källa: Privat

Åsbo Kyrka

Förlag: Åsbo kyrkliga ungdomskrets
Källa: Privat

Åsbo kyrka

Foto: Leif Wirén
Källa: Privat

Åsbo Kyrka

Foto: Leif Wirén
Format: 105 x 70 mm
Postgånget: 1950, frankerat 15 öre.
Källa: Privat


Åsbo Prästgård

Prestgården, Åsbo

Förlag: Martin Gustafsson
Källa: Privat

Prostgården, Åsbo

Foto: Atelier M. Weselius
Förlag: Svenska Litografiska, Stockholm
Källa: Privat

Åsbo Prostgård

Källa: Privat

Åsbo Prostgård

Foto: AB Flygtrafik
År: 1939
Förlag: Åsbo kyrkliga ungdomskrets
Källa: Privat


Åsbo Skola

Skolhuset, Strålsnäs

Foto: Atelier M. Weselius
Förlag: Svenska Litografiska, Stockholm
Källa: Privat

Åsbo folkskola i Östergötland

Källa: Krafttaget


Åsbogården

Parti av Åsbo, Strålsnäs

Källa: Krafttaget


Älghult

Älghult, Strålsnäs

Källa: Privat


Portosatser

1885-1918 5 öre T o m 1918-05-31 
1918-1919 7 öre Fr o m 1918-06-01 t o m 1919-06-30 
1919-1948 10 öre Fr o m 1919-07-01 t o m 1948-03-31 
1948-1951 15 öre Fr o m 1948-04-01 t o m 1951-05-31 
1951-1962 20 öre Fr o m 1951-06-01 t o m 1962-06-30
1962-1964 25 öre Fr o m 1962-07-01 t o m 1964-06-30 
1964-1966 30 öre Fr o m 1964-07-01 
1967-1969 35 öre Fr o m 1967-02-28 
1969-1971 45 öre Fr o m 1969-03-01

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.