Tvätterskor

Att tvätta var ett rejält tungt kvinnogöra för hundra år sedan. För byken användes tvättstugan i flygeln som hade en stor bykgryta som man kunde elda under. Eldstaden finns kvar men tyvärr är grytan sen länge borta. Tvätten släpades sen ner till en nedsänkt klappbrygga i Lillån som tyvärr inte finns kvar idag för att sköljas och ”klappas”. Vintertid eller vid dåligt väder hängdes tvätten troligen på tork på magasinsvinden för att slutligen manglas i mangelrummet i flygeln.

Vilka tvätterskorna var är tyvärr höljt i dunkel, men med största sannolikhet samlade man ihop ett tvättlag som åkte runt på gårdarna i trakten för att tvätta.

För snart 100 år sen

Denna bild ur familjen Nissers arkiv visar det gamla köket på Ingemarstorp och den är med största sannolikhet tagen 1924 av fotografen Mickan Edlund som drev Weselius Fotografiatelje i Boxholm. Originalet är ett 12×16,5 cm negativ på glasplåt. Efter lite efterforskningar i kyrkböcker och förfrågningar bland efterlevande är slutsatsen att det är ”Tjänarinnorna” Henny Ottilia Gustafsson, född 1882 i Ekeby, till vänster och Gunhild Dorotea Nordström, född 1904 i Ekeby, till höger på bilden. Båda var i tjänst hos Elisabet från det att hon flyttade in på Ingemarstorp i november 1923 till tidigt trettiotal. Henny, som förblev ogift flyttade till Boxholm 1932 och bodde där en bit in på 60-talet. Gunhild gifte sig 1930 med banarbetaren Sven Oskar Svensson och bosatte sig i Strålsnäs stationssamhälle för att senare flytta till Mjölby.

Från svartvitt till färg

Utifrån de färgprover som tagits fram i samband med ommålningen av Ingemarstorp har vi tagit fram en kolorerad version av ett av de gamla fotografierna från tiden före ombyggnaden på 20-talet. Bilden ger en god känsla för hur Ingemarstorp bör ha sett ut då landsfiskalen Dahlberg bodde där och när Elisabet Nisser kom till Ingemarstorp tillsammans med arkitekt Brunskog för att diskutera ombyggnaden.