Brogren

Petter (Per) Brogren

(1:117). Underlöjtnant. Född 1789-10-07 i Stora Skinnarhagen, Nykil (E) (FoDb). Döpt 1789-10-10 i Nykil (E) (FoDb). Död 1846-01-24 i Boxholm, Ekeby (E) (Död- och Begravningsboken). Dödsorsak: Blodslag. Ogift. 

Händelser

  • Utflyttad till Normstorp, Slaka 1816. 
  • Enl. tjänsteförteckning underskriven av honom i Skinnarhagen 1819 25/11: 
  • Antagen till fri volontär vid Kungl. Livgrenadjärregementet 1808 1/5. Befordrad till rustmästare med lön vid Kungl. Livgrenadjärregementet 1808 16/11. 
  • Enl. tjänstförteckning underskirven i Normstorp 1817 30/11: 
  • Befordrad till fältväbel 1817 12/8. Transporterad till furirs lön 1817 12/8. 
  • Fanjunkare 1818 25/4, avsked 1826 25/6, fänrik i armén 1826 21/9.

Ur Ekeby församlings dödbok

Ingick vid 15 års ålder i handel [?], men 1808 då kriget mot Ryssland och Danmark utbröt antogs han som underofficer vid Kgl. 1:sta Livgrenadjärregementet. År 1826 begärde han och fick avsked från aktiva militärtjänsten och erhöll kunglig fullmakt att vara fänrik i armén. Efter år 1814 ägnade han sin ledighet till lantbruksbestyr och förvärvade sig snart genom sin håg för detta yrke så mycken skicklighet att han fick mottaga inspektion vid större egendomar; på Kungsbro[i Vretakloster] åt generalen, greve Gustaf Mörner, på Götvik [i Ekeby] åt översten, baron G. Lejonhjelm. Arrenderade sedan Laggarp och Strålsnäs, köpte Ingemarstorp [samtliga i Åsbo] [där han lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Bodde där 1832-40, men var ägare av gården till sin död 1846. Sedan år 1839 var han disponent över Boxholms säteriegendomar och bodde på Boxholm [i Ekeby] ifrån 1840. 

Många allmänna uppdrag blevo honom lämnade för länet, för häradet samt för Ekeby och Rinna församlingar. Hans rättrådighet och gagneliga verksamhet voro allmänneligen och enskilt vitsordade. Med levande Gudsfruktan och klokhet för sina medmänniskors väl, gick han på sin kallelses väg den timliga levnadsdagens slut oförmodat till mötes. 

Sörjande anförvanter läto teckna på hans vilobädd denna inskrift, betygande det höga och ädla mål han föreskrev sig för alls in strävan: Syrachs 51 kapitel, 24 vers.

Ur Jonas Brogrens ”Levnadshändelser”

1846 den 24 Januari avled min enda kvarlevande broder, Underlöjtnanten Pehr Brogren, vars hastiga och oförmodade bortgång gjorde mig mycket sorg och bekymmer, och även tog jag utredningen av dess vidlyftiga och betydligt skuldsatta bo, men denna utredning slutade, mot allas förmodan så lyckligt, att icke allenast hela dess skuldsumma till sista runstycket blev likviderat utan ock att jag på min lott efter honom erhöll en summa av 1600 Rdr. Bco., varav dock min betydliga auktionsskuld, för vilken jag stannade, därifrån måste avgå; men emellertid erhöllo mina uti Skåne varande 4 Brorbarn på deras lott den omnämnda summan, vilken av mig försköts. Denna utgång berodde helt och hållet på att den besynnerlige mannen Bergman, som händelsevis ankom från Uddevalla och så väl betalde Ingemarstorp, vilket hemman, sedan nämnde köpare avvikit från orten, 2ne år därefter måste säljas för tvåtusen Rdr. mindre än vad han därför betalde.

Föräldrar

Far Jacob Månsson Brogren (1:27). Frälseinspektor, riksdagsman, riksbanksfullmäktig, statsrevisor. Född 1746-09-22 i Långebro, Horn (E) (Datum enl. Nykils hfl.). Död 1816-01-05 i Stora Skinnarhagen, Nykil (E) (C:5 sid 396 (4/5)). Dödsorsak: Tärande sjukdom. Begravd 1816-01-19 i Nykil (E) (Död- och Begravningsboken). Inspektor vid Duseborg, Gammalkil. Flyttade från Duseborg till Stora Skinnarhagen, Nykil 1784. Flyttade 1791 till Bäck, Nykil. Flyttade 1794 till Dvärstad Nergården, Nykil. Flyttade, troligen 1806, till Stora Skinnarhagen. 

Riksdagsman för Vifolka och Valkebo härader vid riksdagen i Norrköping 1800. Ledamot av bankorevisionen.1801. 

Som erkänsla för sin förvaltning av Duseborg erhöll han som livstids donation av major Morath Stora Skinnarhagen i Nykil samt en stor förgylld väggspegel med bord (tillhör Anders Brogren). 

Se vidare Jonas Brogrens ”Levnadshändelser”.

Mor Sara Maria Grönberg (1:28). Född 1754-02-18 i Klockaregården, Västra Eneby (E) (Död- och Begravningsboken). Döpt 1754-02-24 i Västra Eneby (E) (FoDb). Död 1836-12-17 i Skränge, Gammalkil (E) (Död- och Begravningsboken). Flyttade 1824 från Nykil till Skränge, Gammalkil.