Tryckta Källor

1937 – Östgötakvinnor

Elisabet Nisser porträtterad i boken Östgötakvinnor av Georg Eneroth, utgiven av Elanders Boktryckeri AB Göteborg 1937.

Ingemarstorp, Salongen.
Ingemarstorp, Kabinettet

1937 – Porträttgalleri från Östergötland

1940 – Svenska Gods och Gårdar, Del 19 – Sydvästra Östergötland

1949 – Sveriges Bebyggelse, Landsbygden – Östergötland band 6

1962 – Östergötlands läns landsting 1863-1962 : porträttgalleri