Från svartvitt till färg

Utifrån de färgprover som tagits fram i samband med ommålningen av Ingemarstorp har vi tagit fram en kolorerad version av ett av de gamla fotografierna från tiden före ombyggnaden på 20-talet. Bilden ger en god känsla för hur Ingemarstorp bör ha sett ut då landsfiskalen Dahlberg bodde där och när Elisabet Nisser kom till Ingemarstorp tillsammans med arkitekt Brunskog för att diskutera ombyggnaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.