Änkeprostinnan Kastman

I kyrkböckerna kan man finna en del information om de personer som bebodde Ingemarstorp under tiden 1900-1920 då gården ägdes av Boxholms AB. Änkeprostinnan Kastman och hennes fosterdotter Anna Ekström som bodde på Ingemarstorp mellan 1900 och 1904 väckte nyfikenheten.

Efter lite sökande kom jag i kontakt med Ingegerd Hammarquist i Tjust släktforskarförening som hjälpte mig med att ta fram och sammanställa nedan levnadsbeskrivning. Ett stort tack till Ingegerd för hjälpen!

Ulrika Christina Eleonora Egnell föddes på Flemma gård i Stjärnorps socken den 15/5 1821. Dotter till sergeanten vid Kungliga Andra Livgrenadjärregementet Carl Peter Egnell och Fru Lovisa Ulrika Wilhelmina Eklundh. Ulrika var deras första gemensamma barn.

Lovisa Ulrika Eklundh föddes 6/5 1788 i Tjällmo och var dotter till kronofogden Johan Carl Eklundh och Ulrika Albertina Bröms. Lovisa Ulrika hade tre söner i sitt första äktenskap med kronolänsman Johan Peter Elggren. Sönerna var 14, 11 och 5 år, när modern gifte om sig 1820. Bara den yngste sonen Carl följde med i det nya äktenskapet.

Carl Peter Egnell föddes 29/9 1797 i St Lars församling i Linköping. Han var son till domkyrkosysslomannen Fredrik Carl Egnell och hans hustru i andra äktenskapet Ulrika Christina Granbeck. Paret fick tretton barn och Carl Peter var näst äldst. Familjen bodde i början av 1800- talet på Odenfors i Vreta kloster, som var Ulrika Christinas föräldragård. Fredrik Carl Egnell blev sedan ägare till Sandvik i Stjärnorps socken och flyttade 1814 dit med sin familj.

År 1822 flyttade Carl Peter Egnell med sin lilla familj hem till Sandvik. Där föddes sonen Carl Fredrik 23/12 1823. Tre år därefter flyttar familjen vidare till Vallby Mellangård i Vreta kloster. Carl Peter skrivs som f.d. sergeant och arrendator. Här föddes hans tredje barn, sonen Claes Johan Wilhelm på sin fars födelsedag den 29/9 1826. Bara en och en halv månad senare, den 3:e november dog Carl Peter Egnell av slag, endast 29 år gammal.

Nu var Lovisa Ulrika Eklundh änka för andra gången och kunde inte längre bo kvar i Vallby Mellangård. Hon återfinns i Rökinge Mellan- och Norrgård, där det står att hon logerar med sina tre yngsta söner. Här är inte dottern Ulrika nämnd. Vart har hon tagit vägen?
1832 flyttar Lovisa Ulrika och sönerna vidare till hennes morbror, majoren Johan Carl Bröms på Glanstad i Vreta kloster. Men var är Ulrika Christina Eleonora?

Det visar sig att Ulrika hade tagits om hand av sina farföräldrar i Sandvik, Stjärnorp. Hon var i 5-6 årsåldern, när hon skiljdes från modern och det dröjde mer än trettio år innan de kom att bo tillsammans igen.

Mamsell Ulrika Egnell bodde hos sina farföräldrar tills hon fyllt sjutton år. Då flyttade hon med sin farbror Oscar Uno Egnell till Roxtorp i Stjärnorps socken. Farbrodern var vid den här tiden ogift, så det var nog här Ulrika påbörjade sin roll som husföreståndare.

Tjugo år gammal, 1841, blev Ulrika mamsell på Stjärnorp hos häradshövdingen David Pontin.
Tre år senare återfinns mamsell Ulrika i hushållet hos sin farbror, rådmannen och häradshövdingen Claes Fredrik Egnell i Linköpings Domkyrkoförsamling. Redan året därefter flyttar Ulrika tillfälligt hem till Sandvik.
Samma år, 1846, fick hon anställning som hushållerska hos baron Gustaf Lagerfelt på Röby rusthåll i Slaka församling och där stannade hon i tre år.

1849 kom Ulrika Egnell till prostgården Stora Trostad i Borg och Löts församling. Husmodern i prostfamiljen hade avlidit och Ulrika tog hand om hushållet. Änklingen var kyrkoherden Nils Lorentz Kastman, som 1853 blev Ulrikas make. Han var 35 år äldre än sin maka.

Nils Lorentz Kastman föddes i Vimmerby 22/1 1786 och var son till kyrkoherden i Gärdserum (Kalmar län) Erik Kastman. Redan som nyvigd präst fick Nils Lorentz i uppdrag att vara faderns medhjälpare. 1816 efterträdde han sin far som kyrkoherde i församlingen.

Nils Lorentz Kastman var första gången gift med Catharina/Carin Robbert från Skårsjö i Tryserum. De fick sex döttrar och en son. 1837 blev Nils Lorentz vald till kyrkoherde i Borg och Löt, men han tillträdde tjänsten först tre år senare. 1854 blev han utnämnd till prost.

Äktenskapet med Ulrika Egnell varade bara i fyra år och blev barnlöst. Den 16/9 1857 dog Nils Lorentz Kastman i Stora Trostad.

Ulrika Kastman bodde kvar i Stora Trostad några år. Den nye kyrkoherden var ogift, men var förmodligen inte intresserad av något äktenskap med prostänkan. Ointresset kanske var ömsesidigt. 1860 flyttade Ulrika till Torp i samma församling och återförenades nu med sin mor i ett gemensamt boende. Modern, Lovisa Ulrika Eklundh, hade fört en ambulerande tillvaro under sina år som änka och fick nu tillbringa de sista två åren i sitt liv tillsammans med dottern.

1861 flyttade de till Stora Thorslunda i Borg och Löt. Här bodde kronolänsman Carl Johan Ekström, vars hustru blev intagen på Vadstena hospital. Förmodligen ryckte änkeprostinnan Ulrika Kastman in och tog hand om hushållet.
Modern, Lovisa Ulrika Wilhelmina Eklundh, dog 14/2 1862 i Stora Thorslunda. Änkeprostinnan Ulrika stannade kvar i kronolänsmansfamiljen.

1868 dog kronolänsman Ekström och hans sjuttonåriga dotter Anna Maria Charlotta blev Ulrika Kastmans fosterdotter.

1869 – 1880 logerade änkeprostinnan Ulrika Kastman och hennes forterdotter hos greve Ludvig Douglas på Gerstorp i Kaga. ”Logerar” är ordet som prästen använder i husförhörslängden.

1880 – 1884 I Odensborg på Odensfors ägor i Vreta kloster: Förpantningslägenheten Odensborg ägs av mamsell Anna Charlotta Ekström. Logerar änkeprostinnan Ulrika Kastman.

1884 – 1884 bor Ulrika Kastman och Anna Ekström under knappt fem månader i stugan Odensnäs på Odensfors ägor. Stugan ägs av en fru Lybecker.

1884 – 1889 I Minnestad i Åsbo socken, där tidigare komminister Kernell med familj bott, logerar prostinnan Ulrika Kastman och fröken Anna Ekström.

1889 – 1890 I Laggarp Åsbo socken, som senare ägs av godsägare Erik Sigfrid Kernell, logerar änkeprostinnan med fosterdotter

1900 – 1904 Bor Ulrika Kastman och Anna Ekström i Ingemarstorp Strålsnäs i Åsbo socken.

1904 – 1913 I Skolhuset vid kyrkan i Åsbo socken bor änkeprostinnan Ulrika Kastman och fosterdottern Anna Ekström. Ulrika Kastman född Egnell dog 6/4 1913 vid 92 års ålder.

Fosterdottern Anna Ekström flyttade till annan bostad i stationssamhället Strålsnäs. Hon avled 10/8 1929.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.