Brogren

Johan August Brogren

(1:219). Ägare av Ingemarstorp, Åsbo. Född 1819-04-01 i Unnerstad, Gammalkil (E). Död 1899-01-09 i Ingemarstorp, Åsbo (E) (Dödsannonsen). 

Ur Jonas Brogrens ”Levnadshändelser”

”1850 d. 8de Oktober hade jag och de mina en glädjefest, då min älskade August sammanvigdes med Antonia Sjögren. Denna vigselakt inträffade på samma dag som jag och min älskade Clara förenades. Dessa våra barn komma att bosätta sig på det trevliga Ingemarstorp.”

Föräldrar

Far Jonas Brogren (1:25). Överstelöjtnant. Född 1780-02-08 i Duseborg, Gammalkil (E) (Födelse- och dopboken). Döpt 1780-02-09 i Gammalkil (E) (Födelse- och dopboken). Död 1859-11-11 i Skränge, Gammalkil (E). Dödsorsak: Slag. Kom vid två års ålder till sin morfar och mormor i Västra Eneby, hos vilka han bodde under elva år. Blev 1796 lantmätarelev. Utnämnd till fältväbel vid Livgrenadjärregementets rothållsfördelning med Unnerstad i Gammalkil som boställe 1799. Blev 1803 stabfänrik med Måla som boställe och 1810 stabslöjtnant. Tjänstgjorde flera gånger som regementskvartermästare. Utnämndes 1812 till andre kapten med Unnerstad som boställe [då han utflyttade från Nykil till Gammalkil], emottog 1813 kompani, flyttade 1824 till Skränge (som egentligen var ett underofficersboställe) blev 1825 chef för Kinds kompani, 1826 fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde, s.å. riddare av Svärdsorden samt major i armén, 1832 andre major vid regementet. Erhöll 1836 avsked som överstelöjtnant i armén. Tjänstgjorde därefter som resetullinspektör. Innehade Karl XIV Johansmedaljen. Var fyra gånger ordförande vid Östgöta banks bolagsstämmor samt var denna banks revisor. Tillhörde från stiftandet fram till 1855 direktionen för Östergötlands gamla brandstodsbolag, dels som ledamot, dels även som vice ordf. resp. ordförande. Var från Östgöta hypoteksförenings stiftelse under flera år dess revisor.

Kommenderingar: 

  • 1800 kommenderad till garnisonstjänstgöring i Norrköping under riksdagen. 
  • 1801 kommenderad till garnisonstjänstgöring i Göteborg. 
  • 1805 kommenderad till Pommern, gjort tågen åt Lauenburgska landet 1805 och 1806, efter återkomsten från Lübeck i november 1806 tjänstgjort i Stralsunds fästning som regementskvartermästare till dess svenska armén i september 1807 evakuerade Pommern. 
  • Bevistat 1808-1809 års fälttåg. 
  • 1811 kommenderad till Södermanland under upploppet. 
  • 1813-14 kommenderad till Tyskland. 
  • 1814 fälttåget mot Norge. 
  • 1819 och 1830 kommenderad vid Göta kanal. 
  • 1818-1823, 1825 och 1832 kommenderad till läger i Stockholm. 
  • 1827 vald till fullmäktig för regementet vid krigsbefälet. 

En av hans minnestecknare skriver: ”Hans ära var att frukta Gud och i sitt kall vandra redliga, god och välvillig, glad och kärleksfull. I sina samfundsförhållanden rättvis, god och frisinnig för sanningen och det goda. I den enskilda sammanlevnaden okonstlad, behaglig, förekommande, med hjärtat på tungan för det rätt var, med sundt och milt omdöme och trogen i vänskap. Han var den ömmaste make, den omtänksammaste och huldaste fader och den värdigaste husfader, ren och enkel i sina seder.” 

Begravd på Gammalkils kyrkogård strax söder om kyrkans kor. Graven skötes av kyrkogårdsförvaltningen ”till evärdelig tid”. På gravstenen: Upp. 14:13. 

Har skrivit ned sina minnen från bl.a. pommerska kriget och kriget mot Napoleon i ”Levnadshändelser”. Originalet finns bevarat i Linköpings stifts- och landsbibliotek ( även efter branden 1997 ). Ett sammandrag finns i Anton Ridderstad: Fornsägner och kulturbilder från Östergötland, 1920, sid. 359 – 379. 

Hans båda hustrur var kusiner.

Mor Maria Magdalena (Malin) Reuselius (1:166). Född 1787-03-13 i Prästgården, Gärdserum (E). Död 1823-09-01 i Unnerstad, Gammalkil (E) (C:3 sid 759). Begravd 1823-09-09 i Gammalkil (E). Jordfäst i Gammalkils kyrka av kontraktsprosten, teol. dr. Christof. Retz. Ekwall. Liktalet föreligger i tryck. 

Ur Ekwalls likpredikan den 9 september 1823: 

”Mogen i sina tankar, eftertänksam i sina gärningar, sedig i allt sitt väsen, med den stora konsten att kunna följa Salomos ord; tiga har sin tid, tala har sin tid, var för henne ett och samma, att bliva känd, och att bliva aktad och älskad. Med ett lätt och lugnt sinne tog hon världen, sådan som den är, med alla sina brister och dårskaper, och harmades aldrig över, kanske begrät ofta den usliga och jämmerliga ting som är med alla människor.”

Gift 1850-10-08 med 
Edla Antonia Sjögréen (1:220). Född 1828-01-17 i Växjö domkyrkoförs (G). Död 1899-11-20 i Linköpings domkyrkoförs (E) (Dödsannonsen). Se Svenska Släktkalendern 1943! 

Fosterdotter till bergmästare C: E: Sjögreén på Strålsnäs, Åsbo. Far: Sjögreen, Gustaf Fredrik (1:1820). Ryttmästare vid Skånska husarregementet. Född 1800 i Hälleberga (H). Barn 

Carl Fredrik August Brogren (1:221). Lantbruksdirektör, förvaltare av egendomar för Stora Kopparbergs AB. Född 1851-10-02. Död 1903. Genomgick Linköpings h. elementarläwverk. Studentexamen derstädes 1870. Ordinarie elev vid Alnarp 1870. Utex. 1872. Arr. i Östergötland 1873-1883. Tjenstgjorde i kammarkollegii domänafdelning. Föreståndare för Stora Kopparbergs läns landtbruksskola vid Vassbo 1883-1885. Sedan 1885 förvaltare af Klosters aktiebolags jordbruksegendom i Stora Kopparbergs och Gefleborgs län. [Ur Matrikel öfver Alnarps Landtbruks Instituts Styrelse, lärare och elever åren 1862-1892.l] 

Bosatt i Långshyttan, Husby, Dalarna. Gift 1886-08-12 med Kihlström, Anna Sofia (Sophie)* (1:222). Född 1853-12-02. Död 1932-01-03.

Barn

Jonas Gustaf Sjögréen (1:2900). Född 1852 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1852 i Ingemarstorp, Åsbo (E). 

Jon Gustaf Herman Brogren (1:226). Fil. kand. i Uppsala. Född 1854-07-26 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1879-03-20 i Mariannelund, Hässleby (F). Student i Lund 1875, fil. kand. 1878. Ogift. 

Per Tiodolf Brogren (1:315). Ingenjör, revisor, bruksförvaltare vid Gisslarbo, Malma s:n, Västmanland. Född 1856-11-11 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1932. Begravd 1932-09-02 i Stockholm, Sandsborgskyrkogården, avd. 1, kv. 7, nr. 581 (Begravda i Sverige). Utflyttade 1901 från Malma till Klippan under Stora Gröndal, Brännkyrka församling (brännkyrka AIIa:3, pag 1152).. Gift 1896-09-20 med Lundgren, Laura Natalia (1:316). Född 1868-12-29. Död 1921-03-18 i Sofia (AB) (Begravda i Sverige). Begravd 1921-03-24 i Stockholm, Sandsborgskyrkogården, avd. 1, kv. 7, nr. 581 (Begravda i Sverige). 

Ulrica Antonia Carolina Magdalena Brogren (1:322). Född 1859-02-11 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1928-02-13 i Linköpings domkyrkoförs (E) (Dödsannonsen). Begravd 1928-02-16 i Åsbo (E) (Dödsannonsen).